Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

dziubkowa
20:16
1195 ed06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianie-zwykla nie-zwykla
dziubkowa
20:15
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viagabrysiowa gabrysiowa

July 02 2015

dziubkowa
15:04
Reposted fromkonbeto konbeto viakotfica kotfica
dziubkowa
14:58
balonik
Reposted frommajkey majkey vialiars liars
dziubkowa
14:58
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals vialiars liars
dziubkowa
14:57
dziubkowa
14:56
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viakotfica kotfica
dziubkowa
14:56
dziubkowa
14:56
dziubkowa
14:54
Bo lepiej się zbytnio nie nastawiać i być mile zaskoczonym, niż zawiedzionym, bo miało się zbyt wielkie oczekiwania
— A.
Reposted fromLlulia Llulia viakatalama katalama
dziubkowa
14:53
3478 6b76
dziubkowa
14:52
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaromantycznosc romantycznosc
dziubkowa
14:52
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viapaulinac26 paulinac26
dziubkowa
14:52

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viapaulinac26 paulinac26
dziubkowa
14:52
Reposted fromfoodislove foodislove viafoods foods
dziubkowa
14:52
Reposted fromfoodislove foodislove viafoods foods

June 30 2015

dziubkowa
19:29
5414 2528
Reposted frompulperybka pulperybka viasilence89 silence89
dziubkowa
19:28
2180 dff5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasilence89 silence89
dziubkowa
19:28
1233 1e56
Reposted fromfoods foods viasilence89 silence89
dziubkowa
19:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl