Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

dziubkowa
17:24

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.

November 06 2017

21:52
1467 da3a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakotfica kotfica
dziubkowa
21:51
1444 90f9 500
dziubkowa
21:51
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viasarkastyczna sarkastyczna
dziubkowa
21:49
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy

February 22 2018

dziubkowa
17:24

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.

November 06 2017

21:52
1467 da3a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakotfica kotfica
dziubkowa
21:51
1444 90f9 500
dziubkowa
21:51
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viasarkastyczna sarkastyczna

February 22 2018

dziubkowa
17:24

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.

November 06 2017

21:52
1467 da3a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakotfica kotfica
dziubkowa
21:51
1444 90f9 500

February 22 2018

dziubkowa
17:24

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.

November 06 2017

21:52
1467 da3a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakotfica kotfica

February 22 2018

dziubkowa
17:24

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl