Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

dziubkowa
17:24

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viainyou inyou

November 06 2017

21:52
1467 da3a 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakotfica kotfica
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
dziubkowa
21:51
1444 90f9 500
dziubkowa
21:51
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viasarkastyczna sarkastyczna
dziubkowa
21:49
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy

April 05 2017

20:43
dziubkowa
20:43
dziubkowa
20:42

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe vialaj laj
dziubkowa
20:41
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 10 2015

dziubkowa
17:36
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viabjureczko bjureczko
dziubkowa
17:36
8185 e05d 500
Reposted fromBellona Bellona viabjureczko bjureczko
dziubkowa
17:35
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
dziubkowa
17:35

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viabjureczko bjureczko
dziubkowa
17:35
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viabjureczko bjureczko
17:34
dziubkowa
17:34
6795 63f4
Reposted frombjureczko bjureczko
dziubkowa
17:34
6804 b90e
Reposted frombjureczko bjureczko
dziubkowa
17:30
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabjureczko bjureczko
dziubkowa
17:30
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viabjureczko bjureczko
dziubkowa
17:30
8159 a09b 500
Reposted fromfoods foods viabjureczko bjureczko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...